„Wielka Księga patriotyczna”. Warta czytania i posiadania w biblioteczce domowej

Właśnie została wydana „Wielka Księga patriotyczna”. A wydało ją Wydawnictwo świętego Filipa Apostoła

WIELKA-KSIĘGA-PATRIOTYCZNA-XL-narozniki„Wielka księga patriotyczna” to monumentalna antologia patriotyzmu, licząca sobie 1344 strony.
Książka ma na celu ukazanie naszym rodakom zdrowej dumy z bycia Polakami. Poprzez dobór treści autorzy starają się przyczynić do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Ukazanie naszej historii oraz dorobku kulturowego jest tym, co łączy wszystkich Polaków.

Ważna jest też unikalna szata graficzna. Książki zostaną zilustrowane obrazami oraz fotografiami dokumentującymi najważniejsze wydarzenia z historii naszej Ojczyzny. Zamieszczone zdjęcia i obrazy przeniosą Czytelników m.in. do czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja, powstań narodowych czy odradzania się niepodległej Polski. Jest to wzruszająca lekcja historii.

Do książki dołączone są 2 płyty CD pt. „Najpiękniejsze pieśni patriotyczne” zawierające łącznie 20 utworów z najpopularniejszymi pieśniami patriotycznymi i religijnymi w wykonaniu chóru Polish Chamber Voices. Pieśni zostały nagrane w niezwykłym miejscu, jakim jest kaplica św. Józefa na Halach przy Jasnej Górze w Częstochowie. Na płytach gościnnie wystąpił również aktor Adam Hutyra, deklamujący wiersze o miłości do Ojczyzny.

CEL WYDANIA PUBLIKACJI

– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
– prezentacja i popularyzacja polskich pieśni patriotycznych i religijnych,
– promocja historii Polski,
– popularyzacja poezji patriotycznej,
– upamiętnienie wybitnych Polaków, bohaterów narodowych, polskich świętych i błogosławionych,
– promocja kultury polskiej, – wspomaganie budowy poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków,
– inspirowanie do wzmocnienia więzi społecznych i poczucia solidarności,
– zwrócenie uwagi na kolosalną rolę Kościoła katolickiego w historii Narodu Polskiego.

To niezwykle cenna i wartościowa książka. Jest ona nie tylko zapisem dziejów i kultury Polski, jest również hołdem złożonym wszystkim Polakom, dla których „Bóg, Honor i Ojczyzna” stanowiły najcenniejszą wartość.

Otwarta